Warning: Constant GMP_VERSION already defined in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/config.php on line 58

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16
Политическа програма – Движение 21
Приоритети в политическа програма Парламентарни избори 2014

Политическа програма

Ние сме граждани, обединени в стремежа към свобода, справедливост и солидарност в обществото. Отстояваме принципите на демокрацията, върховенство на закона, защита на правата на личността, нейното достойнство и сигурност. Стремим се към равенство на всички граждани пред закона, защита на труда, неприкосновеност на частната собственост, свободна стопанска инициатива при защита от нелоялна конкуренция и защита за потребителите, опазване на природата и околната среда.

Промени в Конституцията. Нов модел на избор и функциониране на Висшия съдебен съвет. Изваждане на прокуратурата от съдебната система. Сменяемост на прокурорите. Избор на главен прокурор от Народното събрание.

Повишаване дела на средствата за образование и наука в държавния бюджет. Средно образование, съобразено с нуждите на трудовия пазар. Повишаване изискванията за акредитация на университетите. Проектно финансиране на научните изследвания.

Развитие на мрежата от лечебни заведения според потребностите на населението. Заплащане за резултати от лечението, а не за клинични пътеки и брой медицински процедури. Адекватна финансова и материална обезпеченост за центровете за спешна помощ. Държавно регулиране на търговията и цените на лекарствата.

Финансови стимули за зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството. Децентрализиране работата на фонд „Земеделие“ по региони. Данъчни и кредитни облекчения за производство на биопродукти. Помощ за развитие на системата от борси тържища и пазари. Осигуряване на директен достъп до тях на малките производители.

Намаляване на административните и регулаторните режими за фирмите. Привличане на индустриални инвеститори. Подпомагане сдружаването на малки производители за да отговорят на изискванията на големите търговци на местния пазар и в чужбина. Защита от нелоялна конкуренция, картели и монополи. Честни конкурси и реален достъп на всички до обществени поръчки.

Въвеждане на смесена изборна система. Машинно и електронно гласуване. Намаляване размера на субсидиите за политическите партии. Намаляване броя на народните представители. Стриктен контрол върху имущество, доходи, разходи и конфликт на интереси. Премахване на партийните назначения от държавните служби. Подбор чрез открити и обективни конкурси. Засилване ролята на гражданите в управлението на държавата.